Napíšte nám Email

 

Som starostom obce Lednické Rovne. V samospráve pracujem už viac ako 25 rokov. V našej obci sa nám podarilo veľa dobrých a pozitívnych vecí. Lednické Rovne patria medzi úspešné v oblasti čerpania eurofondov, dôkazom toho je aj úspešne zrekonštruovaná materská škola a začínajúca rekonštrukcia zberného dvora.

 

Tieto svoje skúsenosti by som chcel využiť aj pri práci v regióne. Pochopil som, že ak chcem niečo reálne pre ľudí vykonať, nemôžem svoje pôsobenie skončiť na hranici katastra. Prax ma utvrdila v tom, že najviac sa dá dosiahnuť spoluprácou nielen v obci ale i v celom regióne. Vytvorili sme združenie Lednicko –rovňanského regiónu, ktoré združuje osem obcí, kde sme ihneď začali pracovať na získavaní prostriedkov z fondov EÚ. Pracujem aj v rade Regionálneho združenia miest a obcí Stredného Považia, ktoré združuje 170 miest a obcí Trenčianského samosprávneho kraja. Taktiež pracujem v predsedníctve MAS Naše Považie, kde spolupracuje 98 členov Púchovského a Považskobystrické okresu a je zriadené za účelom spoločného čerpania eurofondov.

 

Spoločne so starostom obce Beluša pracujeme na presadení cyklomosta medzi našimi obcami. Tento most je už zaradený do projektu vybudovania Vážskej cyklomagistrály, ktorá bude spájať obce a mestá v úseku od Piešťan až po Žilinu. V ďalšej fáze by sme chceli vybudovať napojenie na túto cyklomagistrálu a dobudovať v rámci združenia nové cyklotrasy.

 

Samozrejme, že tém, ktoré treba v Púchovskom regióne ale i celom kraji riešiť je veľmi veľa, ako napríklad cestu medzi Lednickými Rovňami a Púchovom, fungovanie stredných škôl, dopravu v regióne, opravu a budovanie ciest, starostlivosť o starších občanov, dostupnosť zdravotníckych služieb v kraji, prehlbovať cezhraničnú spoluprácu, podporovať kultúru a šport.

 

Pretože sa chcem aktívne podieľať na riešení problémov regiónu a pokračovať v rozvíjaní dobrých vecí, ktoré boli už vykonané, rozhodol som sa kandidovať na post poslanca Trenčianského samosprávneho kraja.

 

 

 

Natočili o nás

 

Zabíjačková hostina:

Pozrieť >

 

 

Deň parkov a záhrad

Pozrieť >

 

 

Májové oslavy

Pozrieť >

 

 

Letné slávnosti

Pozrieť >

 

 

Deň detí na Rovniach

Pozrieť >

 

 

Michalské hody

Pozrieť >

 

 

Rovne Cup

Pozrieť >

 

Celoslovenský festival

Pozrieť >

 

 

 

 

Napísali o nás

Kliknutím si zväčšite noviny na celú stránku.